תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

הינך נמצא כאן

Poly-Feed

Şeker pancarı gübrelemesi (Rusya)

 

Haifa Poly-Feed foliar Sugarbeet Şeker pancarı bitkilerinin vejetatif gelişimini arttırarak daha yüksek yumru verimi sağladı.

Bitki/Çeşit

Şeker pancarı / RMS-73

IFAS Standartlarında Sebze Bitkileri için Gübreleme Önerileri

Bu yayın, IFAS Toprak Test Laboratuvarı (ESTL) tarafından yapılan toprak testlerine dayanarak sebze bitkileri için gübreleme önerilerini kısaltılmış olarak sunmaktadır. ESTL toprak testi raporlarının ve gübreleme önerilerinin bildirdiği temel bilgileri içerir.

Pamukta Potasyum Beslemesi | K. Raja Reddy, Harry F. Hodges and Jac Varco

Etkili ve verimli pamuk üretimi için potasyum (K) ihtiyacı bilgisi gereklidir. Pamuğun K ile gübrelenmesi karmaşık bir konudur, çünkü toprakların K tedarik kapasitesi ve K gübre emilimi açısından büyük ölçüde değişir.

Foliar feeding Increases cotton lint yield and profit

Applications of Haifa Bonus and Poly-Feed increased cotton lint yield

Crop/cultivar

Cotton / Acala

İspanya'da uygulanan fındık gübreleme programı

Gübreleme ile fındık ağacı, önerilen besin ve gübre oranlarını alır (absorbe eder).

 

Ghid pentru cultura de măsline

Index: Originea și istoria Descrierea plantelor și fiziologia Cultivarea de măsline la nivel mondial Soiuri de măsline Producție  

Hrănirea foliară Crește randamentul și profitul de scame din bumbac

Aplicațiile Bonusului Haifa și Poly-Feed au crescut randamentul de scame din bumbac

Crop/cultivar

Cotton / Acala

Potasiu Nutriția bumbacului | K. Raja Reddy, Harry F. Hodges și Jac Varco

Cunoașterea cerințelor de potasiu (K) pentru creșterea și dezvoltarea bumbacului este necesară pentru o producție eficientă. Fertilizarea bumbacului cu K este o problemă complexă, deoarece solurile variază foarte mult în ceea ce privește capacitatea de furnizare a K și adsorbția de îngrășăminte K.

Fertilizarea piersicilor: o recomandare cuprinzătoare

Pe lângă îngrășămintele recomandate pentru satisfacerea nevoilor de nutrienți pentru piersici, puteți găsi informații utile despre piersicile și nectarinele în creștere

 

עמודים

Subscribe to Poly-Feed